Navodilo za uporabo PANASONIC SC-PM602

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes… NE POZABITE : VEDNO PREBERITE UPORABNIŠKA NAVODILA PRED NAKUPOM !!!

Če se ta dokument ujema z navodilom ali shemo ki jo iščete, si ga prenesite zdaj. Lastmanuals vam omogoča hiter in preprost dostop do navodil PANASONIC SC-PM602. Upamo da vam bo to PANASONIC SC-PM602 navodilo uporabno.

Lastmanuals vam pomaga prenesti PANASONIC SC-PM602 navodila.


PANASONIC SC-PM602 : Prenesite si celotna uporabniška navodila. (705 Ko)

Lahko si preneseta tudi naslednja navodila, povezana s tem izdelkom:

   PANASONIC SCPM602 (10806 ko)

Manual Povzetek: navodila za uporabo PANASONIC SC-PM602

Detaljne informacije o uporabi so v uporabniških navodilih.

[. . . ] offset printing TQBJ0979_en. pl. cz. es. book Page 1 Monday, August 22, 2016 4:24 PM Navodila za uporabo CD stereo naprava Model Št. SC-PM602 Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka. Za najboljše delovanje in varnost si pozorno preberite navodila. Prosimo vas, da si navodila shranite za poznejšo uporabo. EG TQBJ0979 offset printing TQBJ0979_en. pl. cz. es. book Page 2 Monday, August 22, 2016 4:24 PM Vaša naprava se vizualno lahko razlikuje od ilustracij. Sistem Glavna enota Zvočniki SC-PM602 SA-PM602 SB-PM500 Varnostni ukrepi OPOZORILO! Naprava • Za zmanjšanje tveganja požara, električnega sunka ali poškodbe naprave, – naprave ne izpostavljajte dežju, vlagi, kapljanju ali pršenju, – na napravo ne postavljajte steklenic z vodo, vaz, itd, – uporabljajte le priporočeno opremo, – ne odpirajte pokrovov, – naprave ne popravljajte sami. [. . . ] S puščicama [▲, ▼] nastavite čas (v minutah), nato izberite [OK]. Za preklic izberite »OFF«. Ogled ure Večkrat pritisnite [SETUP] in izberite »CLOCK«, nato izberite [OK]. V stanju pripravljenosti pritisnite [DISPLAY]. Opomba: Za natančen prikaz ure jo večkrat resetirajte. Odštevalnik časa za predvajanje (razen za Bluetooth) Odštevalnik lahko nastavite tako, da se ob določenem času vklopi in vas zbudi. Priprave Nastavite uro. Opomba: • Vsako minuto se za nekaj trenutkov prikaže preostali čas. »SLEEP 1« se vedno prikaže, ko je do konca še 1 minuta. • Odštevalnik časa za samodejni izklop lahko uporabljate skupaj z odštevalnikom časa za predvajanje. • Odštevalnik časa za samodejni izklop ima vedno prednost. Pazite, da se vam odštevalniki ne prekrivajo. 1 2 3 4 1 2 Večkrat pritisnite [SETUP] in izberite »TIMER ADJ«. S puščicama [▲, ▼] nastavite začetni čas, nato izberite [OK]. S puščicama [▲, ▼] izberite vir, iz katerega želite predvajanje, nato izberite [OK]. Aktivacija timerja Večkrat pritisnite [SETUP] in izberite »TIMER SET«. S puščicama [▲, ▼] izberite »SET«, nato izberite [OK]. Za delovanje odštevalnika mora sistem biti ugasnjen. Ogled nastavitev Večkrat pritisnite [SETUP] in izberite »TIMER ADJ«, nato izberite [OK]. V stanju pripravljenosti dvakrat pritisnite [DISPLAY]. Opomba: • Odštevalnik začne z nizko glasnostjo, ki se postopoma zviša na nastavljeno vrednost. • Če je odštevalnik vključen, se bo aktiviral vsak dan ob nastavljeni uri. • Če med delovanjem timerja sistem izključite in nato ponovno vključite, se timer ne bo ustavil ob končnem času. 10 10 TQBJ0979 offset printing TQBJ0979_en. pl. cz. es. book Page 11 Monday, August 22, 2016 4:24 PM 1 2 Večkrat pritisnite [SOUND] in izberite zvočni učinek. S puščicama [▲, ▼] izberite nastavitev, nato izberite [OK]. »SOUND 1«, »SOUND 2« ali »SOUND 3« (»Shranjevanje zvočnih nastavitev«) Samodejni izklop Če sistema ne uporabljate približno 20 minut, se bo samodejno ugasnil. MY SOUND 1 2 Večkrat pritisnite [SETUP] in izberite »AUTO OFF«. S puščicama [▲, ▼] izberite »ON«, nato izberite [OK]. Za preklic izberite »OFF«. PRESET EQ »HEAVY« (privzeto), »SOFT«, »CLEAR«, »VOCAL« ali»FLAT« BASS –4 do +4 (privzeto: 0) Uporaba glavne naprave 1. »ON D. BASS« (privzeto) ali »OFF D. BASS« Uporaba glavne naprave Večkrat pritisnite [D. BASS]. Opomba: Funkcija ne deluje, če poslušate radio oz. ko imate priklopljeno napravo Bluetooth. TREBLE Bluetooth® stanje pripravljenosti Če povežete Bluetooth napravo, ki je že bila registrirana na sistem, funkcija samodejno vklopi sistem. D. BASS 1 2 Večkrat pritisnite [SETUP] in izberite »BLUETOOTH STANDBY«. S puščicama [▲, ▼] izberite »ON«, nato izberite [OK]. [. . . ] Потребителите могат да свалят копие от оригиналните DoC към нашите продуктите от типа R&TTE от сървъра, на който се съхраняват DoC: http://www. doc. panasonic. de За контакт с оторизиран представител: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия Român Declaraţie de Conformitate (DoC) Prin prezenta, societatea “Panasonic Corporation” declară că produsul este conform cu cerinţele esenţiale şi cu alte norme corespunzătoare Directivei 1999/5/EC. Clienţii pot descărca o copie a DoC-ului original al produselor noastre R&TTE de la adressa noastră DoC din Internet: http://www. doc. panasonic. de Contact la Reprezentanţa autorizată: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania Magyar Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC) Ezennel a, “Panasonic Corporation” kijelenti, hogy a jelen termék kielégíti az 1999/5/EK Irányelv létfontosságú követelményeit és más vonatkozó rendelkezéseit. A vásárlók letölthetik az R&TTE termékek eredeti DoC másolatát a DoC szerverünkről: http://www. doc. panasonic. de Forduljon a hivatalos márkaképviselethez: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország Hrvatski Deklaracija o podobnosti (DoC) Ovime, “Panasonic Corporation” izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 1999/5/EC. Kupci mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše R&TTE proizvode s našeg DoC poslužitelja: http://www. doc. panasonic. de Obratite se ovlaštenom predstavniku: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka Türkçe Uygunluk Beyanı (DoC) “Panasonic Corporation” işbu belge ile bu ürünün 1999/5/EC sayılı Direktif'in temel gereklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan etmektedir. [. . . ]

DISCLAIMER ZA PRENOS NAVODIL PANASONIC SC-PM602

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes…
V nobenem primeru ne more biti Lastmanuals odgovoren, če dokument, ki ga iščete, ni dosegljiv, je nedokončan, je v drugem jeziku kot je vaš ali če se model in jezik ne ujemata z opisom. Lastmanuals, na primer ne ponuja prevajalnih storitev.

Kliknite na "Prenos navodil" na koncu te pogodve, če se z njo strinjate in prenos navodil PANASONIC SC-PM602 se bo začel.

Poiščite navodilo

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Vse Pravice Pridržane.
Določene blagovne znamke so last njihovih originalnih lastnikov

flag