Navodilo za uporabo PANASONIC KX-TGE110FX

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes… NE POZABITE : VEDNO PREBERITE UPORABNIŠKA NAVODILA PRED NAKUPOM !!!

Če se ta dokument ujema z navodilom ali shemo ki jo iščete, si ga prenesite zdaj. Lastmanuals vam omogoča hiter in preprost dostop do navodil PANASONIC KX-TGE110FX. Upamo da vam bo to PANASONIC KX-TGE110FX navodilo uporabno.

Lastmanuals vam pomaga prenesti PANASONIC KX-TGE110FX navodila.


PANASONIC KX-TGE110FX : Prenesite si celotna uporabniška navodila. (9109 Ko)

Manual Povzetek: navodila za uporabo PANASONIC KX-TGE110FX

Detaljne informacije o uporabi so v uporabniških navodilih.

[. . . ] Navodila za uporabo Digitalni Brezžični telefon Model št. KX-TGE110FX Pred prvo uporabo, preberite “Kako začeti” na strani 12. Hvala za nakup Panasonic izdelka. Prosimo preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo. TGE110FX. indd 1 14/07/2016 09:38 Kazalo Predstavitev Informacije o priloženi opremi . . . . . . . 4 Grafični simboli uporabljeni na napravi in njihovi opisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Storitev Prikaza Identitete klicočega(PIK) Uporaba PIK storitve . 11 Uporabne informacije Glasovna tajnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] pogovorom preko zvočnika in proso- jenje in toročnim s pritiskom na t/h . 1 Dvignite slušalko in pritisnite Opomba: Javljanje na klic t/h R L R - da izberete željeno glas+ ali nost med pogovorom. Prilagajanje glasnosti zvočnika L R L R 2 Ko končate s pogovorom, pritisnite L Povčeajte glasnost zvočnika L R A med pogovorom. “AMPLIFY ON”. e ali ali postavite slušalko na polnilec. L R ko naprava zvoni. Opomba: Med pogovorom ko uporabljate prostoročno telefoniranje, ta funkcija ni na voljo. Avtomatično javljanje na klic: Na klic se lahko javte enostavno z dvigom slušalke (stran 27). Prilagajanje glasnosti zvonjenja - za izbiro željene + ali glasnosti zvonenja. L R L R Pavza (za PBX uporabnike) Pavza je včasih zahtevana, ko izvajate klice z uporabo PBX (hišne telefonske centrale). Ko shranjujete klicno kartico in/ali PIN v imenik, je pavza prav tako potrebna. 18 TGE110FX. indd 18 14/07/2016 09:38 Klicanje/Javljanje na klic Uporabne funkcije med klicem Izkop mikrofona (Mute) L Ponovitev klica Klicanje z uporabo seznama ponavljanja klicev 1 n Med pogovorom. “MUTE ON” Zadnjih 10 številk je klicanih in shranjenih v seznam klicev (vsak 2 Za ponovni vklop mikrofona, po maks. 24 znakov. ). R u f omogoča uporabo posebnih funkcij na vašem PBX-u (hišna telefonska centrala), kot je predaja klica ali dostop do opcijskih telefonskih funkcij in storitev. ponovno pritisnite L u n. R Recall L R 1 2 3 L LsR c , “REDIAL”, pritisnite O . : Izberite željeno telefonsko številko. L R t/h . R L R Opombe: Za spremembo recall časa, glejte stran 28. Opomba: Če klicateljeva številka natančno ustreza vnosu shranjenem v imeniku, bo prikazano ime. Za čakajoč klic ali PIK (Prikaz Identitete Klicočega) storitev Brisanje številke ali celotnega seznama za ponavljanje klicev Za uporabo čakajočega klica ali PIK storitve, morate biti naročeni na to storitev pri vašem operaterju. Ta funk-cija vam omogoča spre-jem klicev, ko že imate en aktivni klic. Če sprejmete klic, ko že imate klic, slišite v slišalki ton za klic na čakanju. Če ste naročeni na obe storitvi (PIK in klic na čakanju), je prikazana informacija o čakajočem klicu po tem ko slišite ton za čakajoč klic v slišalki. Pritisnite in držite f za javljanje na klic na čakanju. L R 1 2 3 4 5 “DELETE” c, ali “DELETE ALL”. L LsR R L L L c , “REDIAL”, pritisnite O . L R : izberite željeno telefonsko številko. za vrnitev v predhodni nivo menija. O. O za potrditev ali b R L d R R R Kopiranje seznama ponavljanja v imenik 3 c . 1 2 L LsR R L c , “REDIAL”, pritisnite O . R R L R : Izberite željeno telefonsko številko L L R L R Številka je prikazana. 19 TGE110FX. indd 19 14/07/2016 09:38 Klicanje/Javljanje na klic 6 Uredite številko, če je to potrebno in nato pritisnite Številka je shranjena. L O. R Opomba: Glejte vnos imen in pisanje namigov na strani 21. Zaklep/Odklep tipkovnice Tipkovnica je lahko zaklenjena, tako da se ne da izvesti nobenih klicev ali spremeniti nastavitev. Opomba: Ko je tipkovnica zaklenjena, se še vedno lahko javite na dohodni klic in delovanje slušalke bo normalno. Ko se klic konča, se tipkovnica ponovno zaklene. 1 Pritisnite in držite k , “KEYS LOCKED” in znak je prikazan. 2 Ponovno pritisnite in držite L R k L R za odklep tipkovnice. Lokator slušalke Lokator slušalke lahko uporabite, da opozorite uporabnika slušalke, da ga iščete ali locirate založeno slušalko. Na klici za lociranje slušalke se ne morete javiti na slušalki. 1 L p na bazni postaji. R Slušalka bo zvonila. nite, katero koli tipko. 2 Za ustavitev zvonenja, pritis- 20 TGE110FX. indd 20 14/07/2016 09:38 Imenik Imenik Dodate lahko do 50 imen in telefonskih številk. Imena so lahko dolga do 12 znakov in lahko vsebujejo do 24 številk. LsR L L 0 R : Premik med znaki/številkami. R 1 za vnos vejice. L vstavljanje praznega mesta. 1 2 Pregled ali klicanje vnosov LsR d R p. znak je prikazan. Dodajanje vnosov v imenik Ko ste naročeni na storitev PIK, za prikaz imena klicatelja namesto številke, shranite celotno telefonsko številko, vključno z območno kodo v imenik. Shranite lahko več vnostov na enako ime. Vendar, da preprečite nepotrebno podvajanje vnosov, lahko shranite samo eno številko hkrati. 4 Vnesite ime ali pritisnite O . L L L : Izberite željen vnos ALI Vnesite prvo črko imena, da iščete po abecednem redu. Prvo ime ki se začne s to črko ali najbližjo črko v abecedi bo prikazano. za klicanje ali b za vrnitev v stanje pripravljenosti. L R L R L R 3 u R R R L d R “ENTER NUMBER” je prikazan. L R 5 Vnesite številko in pritisnite Vnos je shranjen. L R 6 večkrat pritisnite za vrnitev v stanje pripravljenosti b L O. R Opomba: Ko je prikazano ime, za spremembo številke, pritisnite c . Za vrnitev v ime, pritisnite b . L R L R t/h 1 2 3 4 Urejanje imena in številke L L L Vnos imen in pisanje namigov Uporabite črke tipkovnice za vnos imen, npr za hranitev TOM: : Izberite vnos, ki ga želite urediti ali iskati po abecednem redu pritisnite O . R R L R LsR L m. [. . . ] Počakajte približno 15 sekund preden napravo ponovno povežete na el. Nato počakajte še približno 1 minuto da se slušalka in bazna enota sinhronizirata. in držanjem tipke 5 med gledanjem glasovne pošte v seznamu klicev. znak utripa flashes ● slušalka je izven dometa bazne postaje, približajte se bazni postaji. Prijavite slušalko na bazno postajo, glejte stran32. Vodič za odpravo težav Ni tona izbiranja ● Uporabite samo priložen telefonski kabel. ● Preverite ali je vključeno napajanje bazne enote. ● Preverite ali je napajanje pravilno povezano in napravo vključite. Tipkovnica ne deluje ● Preverte ali je tipkovnica zaklenjena, glejte stran 20. znak se ne spreminja med polnjenjem ● Popravite položaj slušalke v bazni postaji. [. . . ]

DISCLAIMER ZA PRENOS NAVODIL PANASONIC KX-TGE110FX

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes…
V nobenem primeru ne more biti Lastmanuals odgovoren, če dokument, ki ga iščete, ni dosegljiv, je nedokončan, je v drugem jeziku kot je vaš ali če se model in jezik ne ujemata z opisom. Lastmanuals, na primer ne ponuja prevajalnih storitev.

Kliknite na "Prenos navodil" na koncu te pogodve, če se z njo strinjate in prenos navodil PANASONIC KX-TGE110FX se bo začel.

Poiščite navodilo

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Vse Pravice Pridržane.
Določene blagovne znamke so last njihovih originalnih lastnikov

flag