Navodilo za uporabo PANASONIC DMPUB700

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes… NE POZABITE : VEDNO PREBERITE UPORABNIŠKA NAVODILA PRED NAKUPOM !!!

Če se ta dokument ujema z navodilom ali shemo ki jo iščete, si ga prenesite zdaj. Lastmanuals vam omogoča hiter in preprost dostop do navodil PANASONIC DMPUB700. Upamo da vam bo to PANASONIC DMPUB700 navodilo uporabno.

Lastmanuals vam pomaga prenesti PANASONIC DMPUB700 navodila.


PANASONIC DMPUB700 : Prenesite si celotna uporabniška navodila. (8413 Ko)

Manual Povzetek: navodila za uporabo PANASONIC DMPUB700

Detaljne informacije o uporabi so v uporabniških navodilih.

[. . . ] Prosimo, da v celoti preberete priročnik za uporabo in si ga shranite za kasneje. Upoštevajte nasvete za uporabo. Mediji ki se predvajajo Ultra HD Blu-ray: Video BD-Video: Video BD-RE: Video, JPEG, MPO BD-R: Video, MKV, JPEG, MPO DVD-Video: Video DVD-R/DVD-R DL: Video, AVCHD, MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD (DFF, DSF), FLAC, MP3, WAV, WMA DVD-RW/+R/+RW/+R DL: Video, AVCHD Music CD: Music [CD-DA] CD-R/CD-RW: MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, FLAC, MP3, Music [CD-DA], WAV, WMA SD Memory Card (od 8 MB do 2 GB)/ SDHC Memory Card (od 4 GB do 32 GB)/ SDXC Memory Card (48 GB, 64 GB)/ (Kompatibilno z mini in micro vrsto): AVCHD, AVCHD 3D, MP4, JPEG, MPO USB medij (do 2 TB): MKV, MP4, MPEG2, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD (DFF, DSF), FLAC, MP3, WAV, WMA Priročnik za uporabo napotki Ta dokument vsebuje osnovne napotke za uporabo in priklop izdelka. Za bolj napredne funkcije in bolj zahtevne nastavitve prosimo poglejte pdf priročnik za uporabo, ki se nahaja na priloženem CD-ROM. ∫ Kako odprete pdf priročnik Ko vstavite plošček CD-ROM in odprete [INDEX. pdf] na CD-ROM-u, se prikaže priročnik za uporabo. [. . . ] ≥ Podatki, ki se prenesejo preko in iz ali v aparat se lahko prestrežejo in nadzirajo. Prosimo uporabljajte aparat kot je predvideno in kot je predpisano, ter sledite napotkom: – Ne izpostavljajte aparata soncu ali vročini. – Ne odpirajte in ne spreminjajte aparata. POZOR Aparat ≥ Aparat vsebuje laser. Uporaba nastavitev in prilagoditev aparata, ki niso opisane tukaj lahko pomenijo izpostavljanje nevarnim žarkom laserja. ≥ Aparat lahko sprejema motnje drugega aparata kot je mobilni telefon. Če pride do takšnih motenj prosimo, da poksbrnite za večjo oddaljenost naprav med seboj. Med premikanjem ali čiščenjem aparata odklopite električni kabel in počakajte 3 minute ali več preden začnete. Da se zmanjša nevarnost požara, električnega udara ali poškodbe oseb in stvari, ≥ Ne nameščajte aparata v knjižne police ali drug ozek prostore, kjer se ne more ohlajati. ≥ Ne zastirajte odprtin za ohlajanje s prtički, časopisom za vesami ipd. . ≥ Ne postavljajte aparata na ojačevalnik, AV sprejemnik in druge naprave, ki se močno segrevajo. ≥ Ne izpostavljajte aparata neposrednemu soncu ali drugim virom toplote, visoki vlagi ali močnim vibracijam. Odstranjevanje stare elektronske opreme in baterije, samo za EU in države s sistemom recikliranja Ti simboli na izdelku, embalaži in/ali na priloženi opremi in dokumentih pomenijo, da se ta izrabljena oprema ne sme zavrčei med kuhinjske odpadke ali navadne odpadke. Z namenom pravilne obdelave in recikliranja jih prosimo odnesite na zbirno mesto za odpadke, ki se lahko reciklirajo, v skladu z nacionalno zakonodajo. S tem, ko jih pravilno odstranite in reciklirate varujete naše skupne življenske vire in preprečite morebitni negativni vpliv na okolje, na zdravje ljudi in živali in na okolje. Več o tem in recikliranju odpadkov najdete na lokalnih zbirnih mestih in v lokalni zakonodaji. V primeru nepravilnega odstranjevanja takšnih izdelkov vas lahko doleti kazen. Simbol baterije (spodaj pod simbolom): Simbol se lahko uporablja skupaj z kemičnim simbolom. V tem rpimeru preverite kakšni so napotki za odstranjevanje takšnih snovi, v skladu z zakonodajo. Simboli na izdelku in opremi pomenijo naslednje: AC IN DC 5 V 500 mA Class II oprema (Izdelek je opremljen z dvojno izolacijo. ) TQBS0006 (5) 5 Slovenščina WLAN povezava Ελληνικά Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) Με την παρούσα, η “Panasonic Corporation” δηλώνει ότι το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕC. [. . . ] Če ste odgovorni za osebo z motnjami v razvoju ste dolžni skrbeti za njih tudi v času ko ste jim prepustili ta izdelek v uporabo. MREŽA POOBLAŠČENIH SERVISNIH CENTROV Centralni servis: RAM2 d. o. o. Bratislavska 7 1000 LJUBLJANA tel. : +386 1 586 27 13 +386 1 586 27 14 e-mail: panasonic@ram2. si Centralni servis: DAST d. o. o. Cvetkova ulica 25 1000 LJUBLJANA tel. : +386 1 4292 406 +386 59 921 480 e-mail: info@dast. si servis@dast. si Centralni servis: ELTUS PLUS d. o. o. [. . . ]

DISCLAIMER ZA PRENOS NAVODIL PANASONIC DMPUB700

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes…
V nobenem primeru ne more biti Lastmanuals odgovoren, če dokument, ki ga iščete, ni dosegljiv, je nedokončan, je v drugem jeziku kot je vaš ali če se model in jezik ne ujemata z opisom. Lastmanuals, na primer ne ponuja prevajalnih storitev.

Kliknite na "Prenos navodil" na koncu te pogodve, če se z njo strinjate in prenos navodil PANASONIC DMPUB700 se bo začel.

Poiščite navodilo

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Vse Pravice Pridržane.
Določene blagovne znamke so last njihovih originalnih lastnikov

flag