Navodilo za uporabo PANASONIC CS-E9CKP

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes… NE POZABITE : VEDNO PREBERITE UPORABNIŠKA NAVODILA PRED NAKUPOM !!!

Če se ta dokument ujema z navodilom ali shemo ki jo iščete, si ga prenesite zdaj. Lastmanuals vam omogoča hiter in preprost dostop do navodil PANASONIC CS-E9CKP. Upamo da vam bo to PANASONIC CS-E9CKP navodilo uporabno.

Lastmanuals vam pomaga prenesti PANASONIC CS-E9CKP navodila.


PANASONIC CS-E9CKP : Prenesite si celotna uporabniška navodila. (15840 Ko)

Lahko si preneseta tudi naslednja navodila, povezana s tem izdelkom:

   PANASONIC CS-E9CKP (5892 ko)

Manual Povzetek: navodila za uporabo PANASONIC CS-E9CKP

Detaljne informacije o uporabi so v uporabniških navodilih.

[. . . ] Ne poškodujte ali spreminjajte, upogibajte s silo, vlecite ali zvijajte kabla. Prav tako ne postavljajte ničesar težkega na kabel, kabla ne ščipajte. - S tem lahko pride do kratkega stika in posledično do požara ali električnega šoka. Spodnji simboli klasificirajo in opisujejo vrsto navodil, ki jih je potrebno upoštevati. Ta simbol opozarja uporabnike na določene operacijske postopke, ki se jih ne sme izvrševati. Ta simbol opozarja uporabnike na določene operacijske postopke, katerim je potrebno slediti za varno upravljanje z napravo. Ne prekoračite maksimalne obremenitve vtičnice ali napeljave. - Če v eno vtičnico priklopite preveč naprav in s tem prekoračite maksimalno obremenitev, lahko zaradi pregrevanja pride do požara. Vedno preverite, da je naprava priklopljena na enako napetost, kot piše na AC adapterju. [. . . ] Ta simbol opozarja uporabnike na določene operacijske postopke, katerim je potrebno slediti za varno upravljanje z napravo. Ne prekoračite maksimalne obremenitve vtičnice ali napeljave. - Če v eno vtičnico priklopite preveč naprav in s tem prekoračite maksimalno obremenitev, lahko zaradi pregrevanja pride do požara. Vedno preverite, da je naprava priklopljena na enako napetost, kot piše na AC adapterju. Adapter ali vtikač vedno potisnite do konca. - V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali električnega šoka. Pred čiščenjem vedno izklopite adapter iz vtičnice. 6 - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega šoka ali poškodbe. CS-E9CKP_EU. indb 6 2016/12/27 20:48:06 Električni vtikač, vtikač na napravi in vtikač za polnjenje redno čistite, da se na njih ne bo nabiral prah. - V nasprotnem primeru lahko pride do požara zaradi vlažnosti in napake v izolaciji. Izklopite adapter in obrišite s suho krpo. - Če rezilo in/ali posodico za olje položite v usta, lahko pride do nesreče ali poškodbe. ►V primeru neobičajnega delovanja ali okvare Če je delovanje neobičajno ali je adapter okvarjen, nemudoma prenehajte z uporabo in ga odstranite. - V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega šoka ali poškodbe. Če olje po nesreči zaužijete, ne sprožite bruhanja, popijte veliko količino vode in pokličite zdravnika. Če olje pride v stik z očmi, takoj temeljito očistite z vodo in pokličite zdravnika. - V nasprotnem primeru lahko pride do zdravstvenih težav. <Primeri neobičajnega delovanja ali okvare> • Glavna naprava ali AC adapter sta deformirani ali neobičajno vroči. • Pri uporabi ali pri polnjenju glavne naprave ali AC adapterja nastaja neobičajen zvok. - Takoj prosite za pregled ali popravilo pri pooblaščenem servisnem centru. POZOR ►Zaščita kože Z rezili ne pritiskajte na kožo ali ustnice. na otekline, poškodbe ali madeže). - S tem lahko poškodujete kožo. ►Ta izdelek Ta izdelek ima vgrajeno polnljivo baterijo. Ne mečite v plamen ali izpostavljajte vročini. - S tem lahko povzročite uhajanje tekočine, pregrevanje ali eksplozijo. Pred uporabo preverite, če so rezila poškodovana ali deformirana. - V nasprotnem primeru lahko poškodujete kožo. Ne spreminjajte ali popravljajte. - S tem lahko povzročite požar, električni šok ali poškodbo. Za popravilo pokličite pooblaščeni servisni center (zamenjava baterije, itd). ►Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe Naj se kovinski objekti ali smeti ne držijo električnega vtikača ali vtikača naprave. - S tem lahko pride do kratkega stika in posledično do požara ali električnega šoka. Nikoli ne razstavljajte, razen, ko želite zavreči izdelek. - S tem lahko povzročite požar, električni šok ali poškodbo. 7 CS-E9CKP_EU. indb 7 2016/12/27 Slovensko 20:48:06 OPOZORILO ►Preprečevanje nesreč Ne hranite v dosegu otrok ali dojenčkov. Ne pustite, da jo uporabljajo. POZOR Ne mečite na tla in ne izpostavljajte tresljajem. - To lahko privede do poškodb. Ravnanje z odstranjeno baterijo CS-E9CKP_EU. indb Slovensko NEVARNOST Polnljiva baterija se naj uporablja izključno v tem obrezovalniku. 5 sekundah. Delovanje AC Če AC adapter povežete z obrezovalnikom na enak način kot pri polnjenju in aparat prižgete, ga lahko tudi uporabljate. • Če je stanje baterije premajhno, se rezila lahko premikajo počasi ali se popolnoma ustavijo tudi takrat, ko ste povezani preko AC adapterja. • Baterija se prazni tudi takrat, ko je povezana preko AC adapterja. Opombe • Če med polnjenjem na radiu ali na drugih napravah zaslišite prasketanje, uporabite drugo električno vtičnico za polnjenje. • Če naprave niste uporabili 6 ali več mesecev, je baterija slabša (uhajanje tekočine, itd). ko ga niste uporabljali več kot 6 mesecev, bo čas delovanja krajši oz. V takih primerih polnite več kot 8 ur. 10 CS-E9CKP_EU. indb 10 2016/12/27 20:48:06 Uporaba obrezovalnika • Pred uporabo preverite, če so rezila poškodovana ali deformirana. • Naprava morda ne bo delovala v sobni temperaturi pod približno 0 °C. Čiščenje • Po vsaki uporabi očistite obrezovalnik in rezila. (če ju ne očistite, bo delovanje slabše, rezila pa bodo postala topa) • Odstranite rezilo. (glejte to stran) Slovensko Za aktivacijo naprave uporabite stikalo za vklop. Vzdrževanje • Najprej ugasnite obrezovalnik. ►Z vodo • Aparata ne umivajte z vodo. (glejte stran 12) Odstranjevanje in nameščanje rezila Odstranjevanje rezila Primite za obrezovalnik in s palcem potisnite rezilo. ►S ščetko Nameščanje rezila Nastavek za pričvrstitev ( ) vstavite v nastavek na rezilu ( ) na obrezovalniku, nato potisnite v notranjost, dokler ne zaslišite klika. [. . . ] (glejte to stran) Slovensko Za aktivacijo naprave uporabite stikalo za vklop. Vzdrževanje • Najprej ugasnite obrezovalnik. ►Z vodo • Aparata ne umivajte z vodo. (glejte stran 12) Odstranjevanje in nameščanje rezila Odstranjevanje rezila Primite za obrezovalnik in s palcem potisnite rezilo. ►S ščetko Nameščanje rezila Nastavek za pričvrstitev ( ) vstavite v nastavek na rezilu ( ) na obrezovalniku, nato potisnite v notranjost, dokler ne zaslišite klika. Očistite ostanke las v prostoru med stacionarnim in premikajočim se rezilom tako, da pritisnete na drsnik za čiščenje (ⓐ) za dvig premikajočega se rezila. (glejte stran 12) ⓐ 11 CS-E9CKP_EU. indb 11 2016/12/27 20:48:06 Postaja za polnjenje Iz vtičnice za polnjenje oz. [. . . ]

DISCLAIMER ZA PRENOS NAVODIL PANASONIC CS-E9CKP

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes…
V nobenem primeru ne more biti Lastmanuals odgovoren, če dokument, ki ga iščete, ni dosegljiv, je nedokončan, je v drugem jeziku kot je vaš ali če se model in jezik ne ujemata z opisom. Lastmanuals, na primer ne ponuja prevajalnih storitev.

Kliknite na "Prenos navodil" na koncu te pogodve, če se z njo strinjate in prenos navodil PANASONIC CS-E9CKP se bo začel.

Poiščite navodilo

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Vse Pravice Pridržane.
Določene blagovne znamke so last njihovih originalnih lastnikov

flag