Navodilo za uporabo GARMIN NUVI 1340 QUICK GUIDE

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes… NE POZABITE : VEDNO PREBERITE UPORABNIŠKA NAVODILA PRED NAKUPOM !!!

Če se ta dokument ujema z navodilom ali shemo ki jo iščete, si ga prenesite zdaj. Lastmanuals vam omogoča hiter in preprost dostop do navodil GARMIN NUVI 1340. Upamo da vam bo to GARMIN NUVI 1340 navodilo uporabno.

Lastmanuals vam pomaga prenesti GARMIN NUVI 1340 navodila.


GARMIN NUVI 1340 QUICK GUIDE: Prenesite si celotna uporabniška navodila. (613 Ko)

Lahko si preneseta tudi naslednja navodila, povezana s tem izdelkom:

   GARMIN NUVI 1340 (1409 ko)
   GARMIN NÜVI 1340 (897 ko)
   GARMIN NUVI 1340 (918 ko)
   GARMIN NUVI 1340 BROCHURE (1409 ko)
   GARMIN NUVI 1340 QUICK GUIDE (564 ko)
   GARMIN NUVI 1340 QUICK START GUIDE (553 ko)
   GARMIN NUVI 1340 QUICK START MANUAL (564 ko)
   GARMIN NÜVI 1340 QUICK START MANUAL (564 ko)

Manual Povzetek: navodila za uporabo GARMIN NUVI 1340QUICK GUIDE

Detaljne informacije o uporabi so v uporabniških navodilih.

[. . . ] navodila za hiter zacetek nüvi 1300 series ® velja za te modele naprave nüvi: 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 Ma'j 2009 © 2009 Garmin Ltd. A Natisnjeno v Tajvanu Pogled na napravo nüvi Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v skatli izdelka. Uporaba glavnega menija Gumbzavklop: pritisnitezavklopinizklopnapravenüvi MocsatelitskegasignalaGPS. [. . . ] > Blizu. Navodilazahiterzacetekznapravonüvi1300Series Sledenje nacrtovani poti Nacrtovanopotpredstavljaskrlatna crta. Medpotovanjemvasnüvivodi dociljazglasovnimipozivi, puscicami nazemljeviduinusmeritvaminavrhu zemljevida. Ceskrenetezizvirne nacrtovanepoti, jonüviizracuna ponovno. Pritisnitezemljevidingapovlecite, cesi zeliteogledatirazlicnedelezemljevida. Medpotovanjipoglavnihcestahselahko prikazeikonaomejitvehitrosti. PritisnitezaogledstraniSeznam Pritisnite, cesizeliteogledatistran Pritisnite Kje sem?. Pritisnite Dodaj kot vmesno tocko, da postanek dodate pred cilj poti. PritisnitezaogledstraniNaslednji odcepalistranispogledomkrizisc, ko je na voljo. Navodilazahiterzacetekznapravonüvi1300Series Izbira obvoza 2. ali . Zavecinformacijobiscite www. garmin. com/traffic ali www. garmin. com. Cemednavigacijopridedovelikega prometnegazastoja, nüvisamodejno znovaizracunanacrtovanopot. Ikona prometa spreminja barvo in tako dolocarazmerenanacrtovanipotiali na cesti, pokateritrenutnopotujete. OpOmba: Ogrevana(kovinska) okna lahkomotijodelovanjesprejemnika prometnihinformacij. Uporaba sprejemnika prometnih informacij FM TMC OpOmba: Garminneodgovarja zanatancnostprometnihinformacij. SprejemnikprometnihinformacijFM TMC(TrafficMessageChannel)je prilozennekaterimpaketomnüvi. Zaprejemanjeprometnihinformacij moratabitisprejemnikprometnih informacijinnapravanüvivdosegu postajeFM, kioddajapodatkeTMC. Nivamtrebaaktiviratinarocnine, ki jeprilozenasprejemnikuprometnih informacijFM. Narocninaseaktivira samodejno, konapravanüvipridobi satelitski signal med prejemanjem signalaponudnikaprometnihinformacij. Ogled oglasov (samo za Severno Ameriko) Cesteznapravonüvidobilisprejemnik prometnihinformacij, lahkoprejemate oglaseinkupone, kisoprimerniza lokacijo. Zaogleddodatnihinformacijpritisnite oglas na zaslonu. pOzOr: kod kuponov ne poskusajte zapisovatimedvoznjo. Navodilazahiterzacetekznapravonüvi1300Series Uporaba prostorocnih funkcij Klicanje stevilke 1. > BrezzicnatehnologijaBluetoothjena voljoprinekaterihmodelihnapravenüvi. Cezeliteuporabljatiprostorocnefunkcije, Sprejemanje klica moratepovezatitelefoninnapravonüvi. [. . . ] alinjenihpodruznic. Blagovnihznamknidovoljeno uporabljatibrezizrecnegadovoljenjadruzbeGarmin. OznakainlogotipiBluetooth®sovlastidruzbeBluetooth SIG, Inc. DruzbaGarminimalicencozauporabotega imena. microSDTMjeblagovnaznamkadruzbeSanDiskali njenihpodruznic. Vec informacij Jamstvo nüMaps GuaranteeTM Cezeliteprejetienobrezplacno posodobitevzemljevida(cejenavoljo), registrirajtenapravonüvinanaslovu http://my. garmin. comv60dnehod prejema satelitskega signala in prve Navodilazahiterzacetekznapravonüvi1300Series [. . . ]

DISCLAIMER ZA PRENOS NAVODIL GARMIN NUVI 1340

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes…
V nobenem primeru ne more biti Lastmanuals odgovoren, če dokument, ki ga iščete, ni dosegljiv, je nedokončan, je v drugem jeziku kot je vaš ali če se model in jezik ne ujemata z opisom. Lastmanuals, na primer ne ponuja prevajalnih storitev.

Kliknite na "Prenos navodil" na koncu te pogodve, če se z njo strinjate in prenos navodil GARMIN NUVI 1340 se bo začel.

Poiščite navodilo

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Vse Pravice Pridržane.
Določene blagovne znamke so last njihovih originalnih lastnikov

flag