Navodilo za uporabo PANASONIC DCGX800

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes… NE POZABITE : VEDNO PREBERITE UPORABNIŠKA NAVODILA PRED NAKUPOM !!!

Sponsored Links

Če se ta dokument ujema z navodilom ali shemo ki jo iščete, si ga prenesite zdaj. Lastmanuals vam omogoča hiter in preprost dostop do navodil PANASONIC DCGX800. Upamo da vam bo to PANASONIC DCGX800 navodilo uporabno.

Lastmanuals vam pomaga prenesti PANASONIC DCGX800 navodila.


PANASONIC DCGX800 : Prenesite si celotna uporabniška navodila. (10203 Ko)

Manual Povzetek: navodila za uporabo PANASONIC DCGX800

Detaljne informacije o uporabi so v uporabniških navodilih.

[. . . ] Indicira, da lahko nastavite vaš Wi-Fi s pritiskom na tipko [Wi-Fi]. : Nadaljevanje na naslednji strani. : : • Kliknite na križno referenco v besedilu in preusmerjeni boste na ustrezno stran. V teh navodilih za uporabo so koraki za nastavitev elementov v meniju prikazani na naslednji način: Primer: V meniju [Rec] spremenite [Quality] iz [A] na [›] MENU > [Rec] > [Quality] > [›] • Opis v teh navodilih se nanaša na izmenljivo lečo (H-FS12032). 3 Vsebina Iskanje podatkov, ki jih potrebujete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kako uporabljati ta priročnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vsebina po funkciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Pred uporabo Ravnanje s fotoaparatom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Standardna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Imena in funkcije komponent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 O l e č i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. Začetek/osnovne operacije Namestitev ramenskega pasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Polnjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 • Vstavljanje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • P o l n j e n j e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 • Približen čas delovanja in število fotografij, ki jih lahko zajamete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vstavljanje in odstranjevanje kartice (poljubno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Podatki o kartici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 • Formatiranje kartice (začetek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 • Približno število fotografij, ki jih lahko zajamete in čas snemanja . . . . . . . . . . . . . . . 31 Namestitev/odstranjevanje leče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Nastavitev datuma/časa (nastavitev ure). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 • Ponovna nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Osnovne operacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 • Napotki za ustvarjanje dobrih fotografij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 • Aktivacija/deaktivacija leče [ko je nameščena izmenljiva leča (HFS12032 / H-FS35100)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 • Prilagodite kot zaslona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 • Sprožilec (fotografiranje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 • Sprožilec (snemanje videoposnetkov). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 • Izbirnik načina (izbor snemalnega načina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 • Nadzorni kolešček. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 • Smerne tipke/tipka [MENU/SET] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 • Zaslon na dotik (funkcije). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 • Fotografiranje s funkcijami na dotik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 • Taking Pictures Using the Touch Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 • Tipka [REC. SETTING RESET] (resetiranje nastavitev za snemanje). . . . . . . . . . . . . . 50 Nastavitev elementov v meniju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Takojšen priklic pogosto uporabljenih menijev (hitri meni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 • Prilagoditev nastavitev v hitrem meniju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Shranjevanje pogosto uporabljenih funkcij na bližnjice (funkcijske tipke). . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Vnos besedila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4 3. Snemalni načini Fotografiranje v samodejnem načinu ( n a č i n I n t e l l i g e n t A u t o M o d e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 • Fotografiranje nočnih prizorov ([iHandheld Night Shot]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 • Združevanje slik v eno sliko z bogato gradacijo ([iHDR]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 • Fotografiranje s prilagojeno barvo, defokusom in svetlostjo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 F o t o g r a f i r a n j e s a m e g a s e b e [ S e l f S h o t ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 • Nastavitev načina za izpust sprožilca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 TFotografiranje s samodejno nastavljeno zaslonko in hitrostjo sprožilca (način Programme AE Mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Fotografiranje z nastavljeno hitrostjo zaslonke/ sprožilca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 • Način Aperture-Priority AE Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 • Način Shutter-Priority AE Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 • Način Manual Exposure Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 • Potrditev učinkov zaslonke in hitrosti sprožilca (predogledni način) . . . . . . . . . . 80 • Preprosta nastavitev hitrosti zaslonke/sprožilca za ustrezno osvetlitev (One Push AE). . . . . . . . . 81 Zajemanje panorama slik (način Panorama Shot Mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Zajemanje panorama slik (način Panorama Shot Mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Fotografiranje otrok ali ustvarjanje portretov z optimalnimi nastavitvami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 • Otroški način . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 • N a č i n p o r t r e t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Zajem fotografij z različnimi učinki slike (način Creative Control Mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4. Izostritev, svetlost (osvetlitev) in barvni odtenki Samodejna prilagoditev izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 • Način izostritve (AFS/AFF/AFC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 • Način samodejne izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 • Nastavitev položaja AF območja/sprememba velikosti AF območja . . . . . . . . 104 • O p t i m i z a c i j a i z o s t r i t v e i n s v e t l o s t i z a i z b r a n p o l o ž a j . . . . . . . . . . . 106 Ročna sprememba izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Popravljanje izostritve in osvetlitve (AF/AE Lock). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Kompenzacija osvetlitve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Uporaba funkcij menija [Quality] Ustrezni načini: Nastavite stopnjo kompresije, pri kateri se bodo shranile slike. MENU > [Rec] > [Quality] File format JPEG ] ] Description of settings Slika v format JPEG, kjer ima prednost kakovost. To je uporabno, če želite zajeti več slik brez, da bi spremenili število pikslov. Istočasno lahko posnamete tako RAW sliko kot JPEG sliko ([ A ] ali [› ]). Posnamete lahko samo RAW slike. Settings [A] [›] [ [ [ ] RAWiJPEG RAW Format RAW Format RAW se nanaša na slike, ki še niso bile procesirane. Za predvajanje ali urejanje slik v formatu RAW potrebujete fotoaparat ali določeno programsko opremo. • V meniju [RAW Processing], ki se nahaja v meniju [Playback] lahko procesirate RAW slike. (S222) • Uporabite program (»SILKYPIX Developer Studio« (S284)podjetja Ichikawa Soft Laboratory) za procesiranje in urejanje datotek RAW na vašem računalniku. • RAW slike so vedno posnete pri razmerju [4:3] (4592x3448). • Ko izbrišete sliko, ki je bila posneta s funkcijama [ ] ali [ ], se bo slika izbrisala tako v RAW kot JPEG formatu. • Pri predvajanju slike, ki je bila posneta s funkcijo [ ], se bodo prikazale sive obrobe, ki označujejo razmerje v času posnetka. • Nastavitev je fiksirana na [A] •ko zajemate 4K fotografije ali snemate s funkcijo [Post Focus]. • V spodnjih primerih ni mogoče nastaviti [ ], [ – Panorama Shot Mode – [Handheld Night Shot] (Scene Guide Mode) V teh primerih ni na voljo: ] in [ ]. 184 9. Uporaba funkcij menija [Metering Mode] Ustrezni načini: Spremenite lahko vrsto optične meritve za meritev svetlosti. MENU > [Rec] > [Metering Mode] Pri tem načinu fotoaparat izmeri najbolj primerno osvetlitev tako, da samodejno dodeli svetlost na celotno sliko. Pri tem načinu se predmet izostri na sredini zaslona, celoten zaslon se enakomerno izmeri. • [Overlay] je na voljo samo za RAW slike, ki so bile zajete s to napravo. V teh primerih ni na voljo: • Ta funkcija ni na voljo v naslednjih primerih: – V načinu slikanja samega sebe – Ko uporabljate funkcijo [Time Lapse Shot] – Ko uporabljate funkcijo [Stop Motion Animation] 188 9. Uporaba funkcij menija [Shutter Type] Ustrezni načini: Izberite sprožilec, ki ga boste uporabili za fotografiranje. MENU > [Rec] > [Shutter Type] Način sprožilca se samodejno preklopi glede na pogoje snemanja in hitrost sprožilca. Fotografirajte v načinu sprednje elektronske zavese (Electronic Front Curtain Mode). Elektronska sprednja zavesa Elektronski sprožilec — 1¢2 do 1/16000 Zvok elektronskega sprožilca [AUTO] [EFC] [ESHTR] Bliskavica Hitrost sprožilca (sek. ) Zvok sprožilca ± T (čas)¢1/60 do 1/500 Zvok mehanskega sprožilca + zvok elektronskega sprožilca ¢1 Ta nastavitev je na voljo samo v načinu Manual Exposure Mode. Ko je nastavitev [ISO3200] ali več, bo hitrost sprožilca hitrejša od 1 sekunde. • Ko je na zaslonu prikazano [ ], bodo slike zajete z elektronskim sprožilcem. • Če premikajoč se predmet posnamete z elektronskim sprožilcem, bo predmet na sliki izgledal popačen. • Ko elektronski sprožilec uporabljate pod fluorescentno lučjo ali LED lučjo, se na sliki lahko pojavijo horizontalne črte. V takih primerih zmanjšajte hitrost sprožilca, saj lahko to zmanjša pojav horizontalnih črt. (S77) 189 9. Uporaba funkcij menija [Red-Eye Removal] Ustrezni načini: Ko je izbrana funkcija [Red-Eye Removal]([ ], [ ]) , se ob vsaki sprožitvi sprožilca aktivira funkcija za zmanjševanje učinka rdečih oči. Fotoaparat samodejno zazna rdeče oči in jih popravi. MENU > [Rec] > [Red-Eye Removal] Nastavitve: [ON]/[OFF] • Ko je funkcija aktivirana, se na zaslonu pojavi ikona [ ] • V določenih okoliščinah rdečih oči ni mogoče popraviti. [ISO Limit Set] Načini, ki so na voljo Izbrana bo optimalna občutljivost ISO z nastavljeno omejeno vrednostjo, ki bo odvisna od svetlosti predmeta. ]. • To bo delovalo, ko bo [Sensitivity] nastavljena na [AUTO] ali [ > [Rec] > [ISO Limit Set] Nastavitve: [400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]/[OFF] V teh primerih ni na voljo: • Ta funkcija ni na voljo v naslednjih primerih: – [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Handheld Night Shot] (Scene Guide Mode) – Ko snemate videoposnetke 190 9. Uporaba funkcij menija [ISO Increments] Ustrezni načini: Spremenite lahko nastavitve občutljivosti ISO za vsake 1/3 EV. [. . . ] Zato se lahko prikažejo brezžična omrežja, na katerih nimate pooblastil za uporabo (SSID*). Na taka omrežja se ne povezujte, saj se lahko obravnava kot nepooblaščeni dostop. ¢ SSID je ime omrežja preko brezžične LAN povezave. Drugo • G MICRO SYSTEM je sistem izmenjave leč za digitalne fotoaparate LUMIX, ki temelji na standardu Micro Four Thirds System. • Micro Four Thirds™ in Micro Four Thirds logotip sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Olympus Imaging Corporation na Japonskem, ZDA, EU in drugih državah. [. . . ]

DISCLAIMER ZA PRENOS NAVODIL PANASONIC DCGX800

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes…
V nobenem primeru ne more biti Lastmanuals odgovoren, če dokument, ki ga iščete, ni dosegljiv, je nedokončan, je v drugem jeziku kot je vaš ali če se model in jezik ne ujemata z opisom. Lastmanuals, na primer ne ponuja prevajalnih storitev.

Kliknite na "Prenos navodil" na koncu te pogodve, če se z njo strinjate in prenos navodil PANASONIC DCGX800 se bo začel.

Poiščite navodilo

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Vse Pravice Pridržane.
Določene blagovne znamke so last njihovih originalnih lastnikov

flag