Navodilo za uporabo PANASONIC CS-E15CKP

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes… NE POZABITE : VEDNO PREBERITE UPORABNIŠKA NAVODILA PRED NAKUPOM !!!

Sponsored Links

Če se ta dokument ujema z navodilom ali shemo ki jo iščete, si ga prenesite zdaj. Lastmanuals vam omogoča hiter in preprost dostop do navodil PANASONIC CS-E15CKP. Upamo da vam bo to PANASONIC CS-E15CKP navodilo uporabno.

Lastmanuals vam pomaga prenesti PANASONIC CS-E15CKP navodila.


PANASONIC CS-E15CKP : Prenesite si celotna uporabniška navodila. (15840 Ko)

Lahko si preneseta tudi naslednja navodila, povezana s tem izdelkom:

   PANASONIC CS-E15CKP (2313 ko)

Manual Povzetek: navodila za uporabo PANASONIC CS-E15CKP

Detaljne informacije o uporabi so v uporabniških navodilih.

[. . . ] Indicira, da lahko nastavite vaš Wi-Fi s pritiskom na tipko [Wi-Fi]. : Nadaljevanje na naslednji strani. : : • Kliknite na križno referenco v besedilu in preusmerjeni boste na ustrezno stran. V teh navodilih za uporabo so koraki za nastavitev elementov v meniju prikazani na naslednji način: Primer: V meniju [Rec] spremenite [Quality] iz [A] na [›] MENU > [Rec] > [Quality] > [›] • Opis v teh navodilih se nanaša na izmenljivo lečo (H-FS12032). 3 Vsebina Iskanje podatkov, ki jih potrebujete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kako uporabljati ta priročnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vsebina po funkciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Pred uporabo Ravnanje s fotoaparatom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Standardna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Imena in funkcije komponent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 O l e č i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. Začetek/osnovne operacije Namestitev ramenskega pasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Polnjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 • Vstavljanje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • P o l n j e n j e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 • Približen čas delovanja in število fotografij, ki jih lahko zajamete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vstavljanje in odstranjevanje kartice (poljubno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Podatki o kartici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 • Formatiranje kartice (začetek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 • Približno število fotografij, ki jih lahko zajamete in čas snemanja . . . . . . . . . . . . . . . 31 Namestitev/odstranjevanje leče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Nastavitev datuma/časa (nastavitev ure). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 • Ponovna nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Osnovne operacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 • Napotki za ustvarjanje dobrih fotografij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 • Aktivacija/deaktivacija leče [ko je nameščena izmenljiva leča (HFS12032 / H-FS35100)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 • Prilagodite kot zaslona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 • Sprožilec (fotografiranje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 • Sprožilec (snemanje videoposnetkov). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 • Izbirnik načina (izbor snemalnega načina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 • Nadzorni kolešček. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 • Smerne tipke/tipka [MENU/SET] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 • Zaslon na dotik (funkcije). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 • Fotografiranje s funkcijami na dotik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 • Taking Pictures Using the Touch Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 • Tipka [REC. SETTING RESET] (resetiranje nastavitev za snemanje). . . . . . . . . . . . . . 50 Nastavitev elementov v meniju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Takojšen priklic pogosto uporabljenih menijev (hitri meni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 • Prilagoditev nastavitev v hitrem meniju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Shranjevanje pogosto uporabljenih funkcij na bližnjice (funkcijske tipke). . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Vnos besedila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4 3. Snemalni načini Fotografiranje v samodejnem načinu ( n a č i n I n t e l l i g e n t A u t o M o d e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 • Fotografiranje nočnih prizorov ([iHandheld Night Shot]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 • Združevanje slik v eno sliko z bogato gradacijo ([iHDR]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 • Fotografiranje s prilagojeno barvo, defokusom in svetlostjo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 F o t o g r a f i r a n j e s a m e g a s e b e [ S e l f S h o t ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 • Nastavitev načina za izpust sprožilca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 TFotografiranje s samodejno nastavljeno zaslonko in hitrostjo sprožilca (način Programme AE Mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Fotografiranje z nastavljeno hitrostjo zaslonke/ sprožilca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 • Način Aperture-Priority AE Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 • Način Shutter-Priority AE Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 • Način Manual Exposure Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 • Potrditev učinkov zaslonke in hitrosti sprožilca (predogledni način) . . . . . . . . . . 80 • Preprosta nastavitev hitrosti zaslonke/sprožilca za ustrezno osvetlitev (One Push AE). . . . . . . . . 81 Zajemanje panorama slik (način Panorama Shot Mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Zajemanje panorama slik (način Panorama Shot Mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Fotografiranje otrok ali ustvarjanje portretov z optimalnimi nastavitvami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 • Otroški način . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 • N a č i n p o r t r e t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Zajem fotografij z različnimi učinki slike (način Creative Control Mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4. Izostritev, svetlost (osvetlitev) in barvni odtenki Samodejna prilagoditev izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 • Način izostritve (AFS/AFF/AFC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 • Način samodejne izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 • Nastavitev položaja AF območja/sprememba velikosti AF območja . . . . . . . . 104 • O p t i m i z a c i j a i z o s t r i t v e i n s v e t l o s t i z a i z b r a n p o l o ž a j . . . . . . . . . . . 106 Ročna sprememba izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Popravljanje izostritve in osvetlitve (AF/AE Lock). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Kompenzacija osvetlitve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Uporaba funkcij menija [Quality] Ustrezni načini: Nastavite stopnjo kompresije, pri kateri se bodo shranile slike. MENU > [Rec] > [Quality] File format JPEG ] ] Description of settings Slika v format JPEG, kjer ima prednost kakovost. To je uporabno, če želite zajeti več slik brez, da bi spremenili število pikslov. Istočasno lahko posnamete tako RAW sliko kot JPEG sliko ([ A ] ali [› ]). Posnamete lahko samo RAW slike. Settings [A] [›] [ [ [ ] RAWiJPEG RAW Format RAW Format RAW se nanaša na slike, ki še niso bile procesirane. Za predvajanje ali urejanje slik v formatu RAW potrebujete fotoaparat ali določeno programsko opremo. • V meniju [RAW Processing], ki se nahaja v meniju [Playback] lahko procesirate RAW slike. (S222) • Uporabite program (»SILKYPIX Developer Studio« (S284)podjetja Ichikawa Soft Laboratory) za procesiranje in urejanje datotek RAW na vašem računalniku. • RAW slike so vedno posnete pri razmerju [4:3] (4592x3448). • Ko izbrišete sliko, ki je bila posneta s funkcijama [ ] ali [ ], se bo slika izbrisala tako v RAW kot JPEG formatu. • Pri predvajanju slike, ki je bila posneta s funkcijo [ ], se bodo prikazale sive obrobe, ki označujejo razmerje v času posnetka. • Nastavitev je fiksirana na [A] •ko zajemate 4K fotografije ali snemate s funkcijo [Post Focus]. • V spodnjih primerih ni mogoče nastaviti [ ], [ – Panorama Shot Mode – [Handheld Night Shot] (Scene Guide Mode) V teh primerih ni na voljo: ] in [ ]. 184 9. Uporaba funkcij menija [Metering Mode] Ustrezni načini: Spremenite lahko vrsto optične meritve za meritev svetlosti. MENU > [Rec] > [Metering Mode] Pri tem načinu fotoaparat izmeri najbolj primerno osvetlitev tako, da samodejno dodeli svetlost na celotno sliko. Pri tem načinu se predmet izostri na sredini zaslona, celoten zaslon se enakomerno izmeri. • [Overlay] je na voljo samo za RAW slike, ki so bile zajete s to napravo. V teh primerih ni na voljo: • Ta funkcija ni na voljo v naslednjih primerih: – V načinu slikanja samega sebe – Ko uporabljate funkcijo [Time Lapse Shot] – Ko uporabljate funkcijo [Stop Motion Animation] 188 9. Uporaba funkcij menija [Shutter Type] Ustrezni načini: Izberite sprožilec, ki ga boste uporabili za fotografiranje. MENU > [Rec] > [Shutter Type] Način sprožilca se samodejno preklopi glede na pogoje snemanja in hitrost sprožilca. Fotografirajte v načinu sprednje elektronske zavese (Electronic Front Curtain Mode). Elektronska sprednja zavesa Elektronski sprožilec — 1¢2 do 1/16000 Zvok elektronskega sprožilca [AUTO] [EFC] [ESHTR] Bliskavica Hitrost sprožilca (sek. ) Zvok sprožilca ± T (čas)¢1/60 do 1/500 Zvok mehanskega sprožilca + zvok elektronskega sprožilca ¢1 Ta nastavitev je na voljo samo v načinu Manual Exposure Mode. Ko je nastavitev [ISO3200] ali več, bo hitrost sprožilca hitrejša od 1 sekunde. • Ko je na zaslonu prikazano [ ], bodo slike zajete z elektronskim sprožilcem. • Če premikajoč se predmet posnamete z elektronskim sprožilcem, bo predmet na sliki izgledal popačen. • Ko elektronski sprožilec uporabljate pod fluorescentno lučjo ali LED lučjo, se na sliki lahko pojavijo horizontalne črte. V takih primerih zmanjšajte hitrost sprožilca, saj lahko to zmanjša pojav horizontalnih črt. (S77) 189 9. Uporaba funkcij menija [Red-Eye Removal] Ustrezni načini: Ko je izbrana funkcija [Red-Eye Removal]([ ], [ ]) , se ob vsaki sprožitvi sprožilca aktivira funkcija za zmanjševanje učinka rdečih oči. Fotoaparat samodejno zazna rdeče oči in jih popravi. MENU > [Rec] > [Red-Eye Removal] Nastavitve: [ON]/[OFF] • Ko je funkcija aktivirana, se na zaslonu pojavi ikona [ ] • V določenih okoliščinah rdečih oči ni mogoče popraviti. [ISO Limit Set] Načini, ki so na voljo Izbrana bo optimalna občutljivost ISO z nastavljeno omejeno vrednostjo, ki bo odvisna od svetlosti predmeta. ]. • To bo delovalo, ko bo [Sensitivity] nastavljena na [AUTO] ali [ > [Rec] > [ISO Limit Set] Nastavitve: [400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]/[OFF] V teh primerih ni na voljo: • Ta funkcija ni na voljo v naslednjih primerih: – [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Handheld Night Shot] (Scene Guide Mode) – Ko snemate videoposnetke 190 9. Uporaba funkcij menija [ISO Increments] Ustrezni načini: Spremenite lahko nastavitve občutljivosti ISO za vsake 1/3 EV. [. . . ] Zato se lahko prikažejo brezžična omrežja, na katerih nimate pooblastil za uporabo (SSID*). Na taka omrežja se ne povezujte, saj se lahko obravnava kot nepooblaščeni dostop. ¢ SSID je ime omrežja preko brezžične LAN povezave. Drugo • G MICRO SYSTEM je sistem izmenjave leč za digitalne fotoaparate LUMIX, ki temelji na standardu Micro Four Thirds System. • Micro Four Thirds™ in Micro Four Thirds logotip sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Olympus Imaging Corporation na Japonskem, ZDA, EU in drugih državah. [. . . ]

DISCLAIMER ZA PRENOS NAVODIL PANASONIC CS-E15CKP

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes…
V nobenem primeru ne more biti Lastmanuals odgovoren, če dokument, ki ga iščete, ni dosegljiv, je nedokončan, je v drugem jeziku kot je vaš ali če se model in jezik ne ujemata z opisom. Lastmanuals, na primer ne ponuja prevajalnih storitev.

Kliknite na "Prenos navodil" na koncu te pogodve, če se z njo strinjate in prenos navodil PANASONIC CS-E15CKP se bo začel.

Poiščite navodilo

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Vse Pravice Pridržane.
Določene blagovne znamke so last njihovih originalnih lastnikov

flag